fbpx
Mobil blokk

Kvikksølvlampen er nå forbudt. Armaturer må skiftes ut. Bytt til LED. Spar strøm, få bedre lys og mindre  vedlikehold.

Myrskogen i Jevnaker fikk en topp moderne lysløype med siste generasjons LED belysning

Eksisterende idrettsanlegg på Myrskogen i Jevnaker oppgraderes nå til ski anlegg med ny løypetrase og LED-belysning. Stor dugnadsinnsats fra så vel lokale bedrifter og medlemmer i Jevnaker Idrettsforening Ski, har gjort det mulig å utvide anlegget som holder både nasjonale og internasjonale mål.

Hele anlegget med løypetrasèer med belysning på til sammen 5 km skal stå ferdig til vintersesongen 2019/2020. Rulleskibane på 2,5 km håper vi å kunne ferdigstille i 2020-21. Da kan vi endelig feire at vi har fått et topp moderne skianlegg som vi kan være stolte av, sier formann Tore Gullen i Jevnaker Idrettsforening Ski. – Det nye rulleskianlegget  blir viktig for å rekruttere barn og ungdommer til skisporten. Da har vi et topp moderne helårs skianlegg hvor utøvere, i tillegg til skiaktiviteter, kan drive med ballspill, løpe, sykle, gå på rulleski og styrkeøvelser i klubbhuset.

1. april 2019 endret Osram Lighting Solutions navn til Siteco Norway AS, Siteco er et kjent merkevare som nå blir et selvstendig selskap. De samme menneskene, produktene som fortsetter å levere skreddersydde profesjonelle belysningsløsninger.

Last ned vår belysningskatalog!

I samarbeid med din lokale elektroinstallatør kan Otra Norge bidra med råd, økonomiske og tekniske beregninger og et komplett pristilbud. Ta kontakt med oss for å få gratis uforpliktende rådgivning fra vår lokale  representant.

Telefon: 32 86 10 81
E-post: lys@otranorge.no

Funksjonelt skianlegg

Vi har hatt nær kontakt med Skiforbundets representant Hermod Bjørkestøl i utforming av anlegget. Han har ansvaret for internasjonale skianlegg og gir FIS-sertifikater på OL-, VM-, region- og klubbanlegg. Da han besøkte oss i vinter, var han klar i sin uttalelse: Dette var et av de fineste klubbanlegg han hadde sett. Vi er glade for en slik omtale og stolte over det vi har klart å utrette så langt, sier Gullen.

Stor dugnadsånd

I slutten av oktober 2018, var det satt opp brakkerigger og arbeidet med planering av løypetraseer, kabling og fundamentering av lyktestolper med LED-armaturer, var kommet  godt i gang. – I løpet av seks dager i oktober i 2018 planerte fire anleggsmaskiner løypetraseen på 4,5 kilometer.

Nå kan vi endelig feire at vi får et topp moderne ski anlegg med ny løypetrase og LED-belysning, sier Tore Gullen i Jevnaker idrettsforening Ski. Her sammen med installatør Magnus Myhre Velo i Jevnaker Elektriske.

Stubber ble fjernet og dreneringsrør gravd ned, sier Gullen, som kan fortelle at det første spadetaket ble tatt for ett år siden. – Før snøen la seg i fjor ble det gjort en stor dugnadsinnsats og nyåret 2018 prøvekjørte vi anlegget. Når infrastruktur for tidtaking, speakertjeneste, sekretariat, smørebod, kulvert under inn- og utgående løyper for gående og skiutøvere er på plass, nærmer vi oss slutten på oppgraderingsarbeidet.

Skianlegg i millionklassen

– Totalkostnadene for nytt skianlegg med lys og infrastruktur, rulleskibane og utvidelse av klubbhus med innendørs treningslokale vil koste mellom 11-13 millioner kroner. For å finansiere dette vil vi være avhengig av betydelig dugnadsinnsats og bidrag fra mange hold. Vi har opplevd en fantastisk støtte fra mange aktører. Her skal nevnes grunneier Berthe Astrid Blyberg, Jevnaker Elektriske, Statens Vegvesen, Skogetaten, Spenncon og Romerike Maskin.

Hovedentreprenør Åsmund Pettersen & Sønn har alene bidratt med 250 000 kroner i ren maskinstøtte. Ramirent solgte oss to brakker for 15 000 kroner som representerer en betydelig gave til JIF Ski. Sist, men ikke minst, har bidraget fra Sparebank Stiftelsen Jevnaker Lunner på kr 1 000 000 vært helt avgjørende for realisering av prosjektet. Den kommunale støtten er foreløpig på 1 250 000 kroner og spillemidler vil bli utbetalt i 2019.

Rulleskianlegget, forutsatt kommunal støtte og spillemidler, kommer i neste omgang.

Hittil representerer ulike bidrag i form av gaver, sponsorstøtte, dugnad og egenkapital et beløp på tilsammen 3 063 000 kroner. Dette er vi både stolte av og svært takknemlige for.

13 000 meter med kabel i lysløypa

Utbyggingskostnadene for skianlegget inkluderer fundamentering og bygging av nytt belysningsanlegg og øvrig elektroarbeid. LED-belysningen leveres av Osram. Jevnaker Elektriske ved installatør Magnus Myhre Velo sier at dette er et relativt stort prosjekt. – Vi samarbeider med maskinentreprenør Åsmund Petersen & Sønn om planlegging, fundamentering og kabling. Maskinentreprenøren har graveansvaret, legger til rette for kabling og setter opp fundamenter som vi i etterkant monterer. Til sammen blir det strukket 13 000 meter med kabler i løypetraseene. Første del av arbeidet med de nærmeste løypetrasèene rundt skistadion åpnet i januar 2019.

Lokal installatør

Jevnaker Elektriske er en lokal installatør som utfører sterk- og svakstrøm installasjoner i Jevnaker, Lunner, Gran, Hønefoss, Hole og Nittedal. – Vi er med i elektrikerkjeden Elfag. Da jeg overtok virksomheten i 2011, omsatte vi for 9 millioner. Vi er seks ansatte hvorav fire er montører, en lærling og undertegnede med delt kontor- og trekkeroppdrag ute. På Myrskogen monterer vi LED-armaturer fra Osram (1. april 2019 endret Osram Lighting Solutions navn til Siteco Norway AS), som har lang erfaring med leveranser til flere idrettsanlegg og skiløyper. De prosjekterte og lysberegnet lysløypa sammen med Tore og meg.

Levd hele livet med ski

Tore har vært aktiv skiløper i mange år og vunnet både nasjonale og internasjonale skirenn. – Skisporten har ligget mitt hjerte nærmest i alle år. Som 15-åring var jeg med på fem kretslangrenn og ble utkonkurrert. Målet var å forbedre resultatene og jeg sendte et brev til Norges Skiforbund. Her fikk jeg tilsendt treningsprogrammet til Kristen Kvello, som var instruksjonskonsulent i Skiforbundet. Jeg fulgte programmet til punkt og prikke og 16-år gammel vant jeg 10 km med 2 minutters margin. Siden da var det ingen på Hadeland som slo meg. I mitt første junior-NM kom jeg på 41. plass, 3 ½ minutt etter vinneren. Under VM i Oslo i 1966 fikk Gjermund Eggen 3 gull. Han var mitt store forbilde og betydde mye for min skikarriere. Som 20-åring debuterte jeg i 1970 i NM senior og havnet på 101.plass. Under NM på Vang i 1977 ble jeg norgesmester. Dagbladets overskrift den gang var: «De tålmodige belønnes!». Fra 1974 var jeg 8 år på landslaget sammen med løpere som Oddvar Brå, Ivar Formo, Ove Aunli, Magne Myrmo, Odd Martinsen, Lars Erik Eriksen, Per Knut Åland, Pål Gunnar Mikkelplass og Tor Håkon Holthe. I 1982 sluttet jeg som aktiv skiutøver på landslaget. I ettertid har jeg vært tre år som trener for det sveitsiske landslaget, tre år for det svenske landslaget og ett år for det norske damelandslaget. Ski ble levebrød på heltid i 7 år. Da jeg avsluttet trenerkarrieren i Team Hadeland i 2004, kunne jeg se tilbake på 41 aktive år. Jeg har nå vært leder i JIF Ski i 14 år og driver også en del konsulentvirksomhet for trenere og aktive utøvere. Målet er å få flere barn og ungdommer til å oppleve gleden i skisporet. Nå nærmer ledervervet seg slutten og jeg ønsker å overlate stafettpinnen til andre.

Satsingsområde for Otra

Samarbeidet med formann Tore Gullen i Jevnaker Idrettsforening Ski på leveranse av nytt LED-lys i lysløypa på Myrskogen har fungert utmerket, sier avdelingsleder Bjørn Berntzen i Otra avdeling Oslo. – Leveranse av LED-lys til idrettsanlegg er et viktig satsingsområde for oss, understreker han.

I 2018 lagde Otra en brosjyre som ble sendt til alle idrettslag/skigrupper i Norge på utskiftning av gammel konvensjonell belysning til LED. – Tore Gullen svarte på denne kampanjen og ble starten på vårt samarbeid. Tilsvarende tiltak er og gjort på et skianlegg i Nord Norge og det jobbes med flere andre prosjekter. Eksempel er idrettsarenaer som fotball og friidrett. Utbyggingen av norske idrettsanlegg, skianlegg med nye løpetraseer, lys og snøkanoner øker. Innen få år må alle idrettsanlegg med gammel teknologi skifte belysningen. På Myrskogen valgte man LED-utebelysning fra Siteco (tidligere Osram) der vi har grossistansvaret på leveranse av all belysning til anlegget. Nå priser vi tilsvarende fotball- og friidrettsanlegg i Nittedal der gammel belysningsteknologi erstattes med LED. Fordelene med LED er lavere vedlikeholds- og energikostnader, sier Berntzen. – Samarbeidet med Tore Gullen og Jevnaker Elektriske har fungert meget bra i dette prosjektet.

Reduserer totalkostnadene i prosjektet

– Så langt har vi hatt et meget godt samarbeid med Otra Norge og Bjørn Berntzen. På Myrskogen skal det installeres LED-belysning fra Siteco. Leverandøren har lang erfaring på belysningsleveranser til både nasjonale og internasjonale skianlegg. De har lysprogrammert lysløypa kostnadsfritt og designet hver lysstolpe via et dataprogram. Her har vi redusert antall lyspunkter ved å montere to armaturer på en stolpe flere steder i løypa, noe som har redusert totalkostnadene i prosjektet, sier Gullen. Nå får vi et topp moderne ski anlegg med ny løypetrase og LED-belysning.

Den 1. april 2019 endrer Osram Lighting Solutions navn til Siteco Norway AS, Siteco er et kjent merkevare som nå blir et selvstendig selskap.
De samme menneskene,  de samme produktene og fortsetter å levere skreddersydde profesjonelle belysningsløsninger for alle applikasjoner.

 

1. april 2019 endret Osram Lighting Solutions navn til Siteco Norway AS, Siteco er et kjent merkevare som nå blir et selvstendig selskap. De samme menneskene, produktene som fortsetter å levere skreddersydde profesjonelle belysningsløsninger.

Last ned vår belysningskatalog!

I samarbeid med din lokale elektroinstallatør kan Otra Norge bidra med råd, økonomiske og tekniske beregninger og et komplett pristilbud. Ta kontakt med oss for å få gratis uforpliktende rådgivning fra vår lokale  representant.

Telefon: 32 86 10 81
E-post: lys@otranorge.no